Dat zegt historicus James Kennedy in reactie op een wet die de Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, heeft ondertekend. ‘Het recht op godsdienstvrijheid zal nooit worden ingeperkt’, twitterde hij. Nu is het elke overheidsfunctionaris, ‘aangesteld of verkozen’, verboden ‘gebouwen of terreinen waar religieuze activiteiten plaatsvinden’ af te sluiten, of de toegang daartoe te beperken. ‘Dat zit er in Nederland niet in’, reageert Kennedy, decaan van het University College Utrecht, christen en geboren Amerikaan. ‘De kerken in Nederland zijn deels al uitgezonderd van de maatregelen die de overheid oplegde om de coronacrisis te bezweren. De overheid gaf alleen een advies die ze had o..