*

schuldig of zielig?

In de breedte van kerkelijk Nederland is er nog maar weinig ruimte voor het idee van schuldig staan voor God, constateert dominee Ewout van der Staaij. Het denken onder veel christenen heeft zich ontwikkeld van ‘wij zijn schuldig’ naar ‘wij zijn zielig’, schrijft de christelijk-gereformeerde predikant in Bewaar het Pand, een blad dat de ‘oude gereformeerde beginselen’ verdedigt. ‘Wat dan overblijft? Hoogstens een soort psychologisch-therapeutische prediking, die vooral warm en invoelend moet zijn.’ Dat worden dan preken waarin de nadruk erop ligt dat Jezus is gekomen om al je pijn te verzachten en je wonden te genezen. Met daarbij liederen die inspelen op onze emoties om zo een boodschap van vreugde en troost te versterken, aldus de predikant. ‘Maar waar het gericht ontbreekt, ontbreekt de bediening van de sleutelen van het Koninkrijk. En ontbreekt ook de prikkel om niet naar het vlees te wandelen, maar naar de Geest. Maar … waarom ben je dan nog kerk?’

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie