*

GKv en NGK doen mee zonder stemrecht in Raad van Kerken

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken worden per 1 juni ‘geassocieerd lid’ van de Raad van Kerken in Nederland.

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie