*

Discussie over vrouw in politiek verdient de stem van de Bijbel in al zijn concreetheid en gelaagdheid

‘Een plompverloren beroep op de tekst ‘de man is het hoofd van de vrouw’ is binnen een politiek debat onterecht’, schrijft nieuwtestamenticus Arjan van den Os.

Geloof

meer ‘Geloof’