Met een soort laatste noodkreet laat de kerkenraad van ‘Capelle-Noord’ weten niet langer in het kerkverband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt te kunnen blijven, als er niets verandert. Die kreet komt in de vorm van een achttien pagina’s tellende brief die in de week na Pasen is verstuurd naar alle vrijgemaakt-gereformeerde kerkenraden en naar de synode. Capelle-Noord ziet nog maar twee mogelijkheden om te blijven in het kerkverband: als de besluiten worden teruggedraaid of als er nieuwe argumenten boven water komen waardoor zij overtuigd raken dat vrouwelijke ambtsdragers wel in lijn zijn met de Bijbel.