De classis Frylân is blij dat de naam ‘Fryslân’ definitief wordt gebruikt om de Friese classis, een verzameling van meerdere kerkelijke gemeenten die horen bij de Protestantse Kerk in Nederland, mee aan te duiden. Net als de Réunion Wallone, de Evangelisch Altreformierte Kirche en de Gereja Kristen Indonesia Nederland is nu ook de classis Fryslân vertegenwoordigd onder de naam uit het eigen taalgebied. <