*

Ledental Nederlands-gereformeerden weer stabiel. ‘Online diensten zijn goed middel gebleken’

Het ledental van de Nederlands Gereformeerde Kerken is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven. Het relatief kleine kerkverband telde per januari dit jaar 32.700 leden.

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie