*

Essay: Als God je écht verlaat, opent de grond zich onder de voeten. Dan is het leven wanhoop

Het brandpunt van Goede Vrijdag, van Jezus’ lijden en sterven, is de godsverlating. Drie uren duisternis op klaarlichte dag, eindigend met een schreeuw: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ Sommige omstanders begrepen dat niet, beschrijft de evangelist Matteüs. Wie begreep het eigenlijk wel?

Vroeger, toen ik een kind was, dacht ik als een kind. Dat hele lijdensverhaal is akelig maar belangrijk, leerde ik. Maar die godsverlating, dacht ik bij mezelf, wat is daar zo erg aan? Je kunt toch wel een paar uur zonder God? Graag zelfs, af en toe, als er zaken speelden waar ik God liever buiten hield.

Geloof

meer ‘Geloof’