*

Theologie over bijensterfte en bodemerosie. ‘Is de mens rentmeester, onderkoning of schepsel?’

In de nieuwe minor ecologische theologie gaan studenten vanuit de Bijbel nadenken over omgang met de schepping. ‘Het werk van Jezus heeft kosmische betekenis: de schepping heeft hoop gekregen.’

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie