*

Tijd voor Pasen: Oog in oog met Christus

'De litanie moet nog een keer opgenomen worden, want de microfoon stond niet aan.' Met luide stem geeft de geluidsman vanaf de balustrade deze boodschap door aan het drietal voor in de kerkzaal van de Broederkerk in Zeist. Dominee Hans Kronenburg (85) neemt weer plaats achter de tafel, zet de microfoon aan om daarna voor de vierde keer deze avond dezelfde tekst uit te spreken. 'O Immanuel, die der wereld Heiland zijt, neem ons in liefde aan. (...)' De litanie is onderdeel van een zogeheten lijdensoverdenking. Het is een oude traditie binnen de Evangelische Broedergemeente, ook wel hernhutters genoemd, om tijdens de veertigdagentijd dit soort overdenkingen te organiseren. 'De lijdensoverdenkingen dienen ertoe dat je oog in oog komt te staan met Christus. We staan als het ware bij het kruis van Jezus - op afstand van tijd en plaats - en de vraag is: Hoe staan we daar?'

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie