Wat weegt wel of niet mee bij het vertalen van het Nieuwe Testament? Dat is geen uitgemaakte zaak

Dat de Herziene Statenvertaling zich voor het vertalen van het Nieuwe Testament baseert op een teksttype van Erasmus uit de zestiende eeuw valt te betreuren, schrijft theoloog Arjan van den Os. Er is de laatste eeuwen vooruitgang geboekt, het is verstandig de winst daarvan te laten meewegen bij het vertalen.

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie