Eerste huis-aan-huis-collecte Kerk in Actie

De huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie afgelopen december heeft 540.000 euro opgebracht. Het is voor het eerst dat de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland zo collecteerde. Het bedrag is bestemd voor kleding, voedsel en onderwijs voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 

Geloof

meer ‘Geloof’

advertentie