Bevindelijke christelijk-gereformeerde professor moest weg om vreemdgaan | Nederlands Dagblad

Bevindelijke christelijk-gereformeerde professor moest weg om vreemdgaan

De befaamde christelijk-gereformeerde professor Gerard Wisse legde in 1936 zijn hoogleraarsambt neer. Hij vergreep zich aan zijn dienstbode. Dat blijkt uit de deze week verschenen biografie die kerkhistoricus Niels van Driel over Wisse schreef.

Geloof

meer ‘Geloof’