Moeten vrijgemaakten die moeite hebben met kerkelijke ontwikkelingen de kerk verlaten?

Achtergrond
Een algemene oproep de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt te verlaten, komt er niet van het bestuur achter Nader Bekeken, een blad dat het kerkgenootschap kritisch volgt. Wel verkeert het kerkverband volgens het blad in een crisis. ‘Onbijbelse’ ideeën zouden er voet aan de grond hebben gekregen.
Hilbert Meijer
woensdag 18 november 2020 om 18:29
Begin dit jaar sprak de vrijgemaakt-gereformeerde synode in Elspeet over de bijbelse onderbouwing van het besluit om vrouwen toe te laten tot de ambten.
Begin dit jaar sprak de vrijgemaakt-gereformeerde synode in Elspeet over de bijbelse onderbouwing van het besluit om vrouwen toe te laten tot de ambten. beeld nd
Vrouw in het ambt

Amersfoort

De ‘onbesuisde invoering’ van de vrouw in het ambt, een veranderde manier van bijbellezen en het ‘ter discussie stellen’ van de belijdenis. Het zijn stuk voor stuk ontwikkelingen waar een deel van de leden van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zich ernstig zorgen over maakt. ‘Met name de besluiten over de openstelling van de leer- en regeerambten voor de zusters hebben aanzienlijke schade aangericht’, schrijft het bestuur van Woord en Wereld in een verklaring die vrijdag te lezen is in Nader Bekeken.

Nader Bekeken is een maandblad dat geschreven en gelezen wordt door vrijgemaakt-gereformeerden die zich zorgen maken over de kerkelijke ontwikkelingen. Achter die uitgave zit de stichting Woord en Wereld. Het stichtingsbe..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Moeten vrijgemaakten die moeite hebben met kerkelijke ontwikkelingen de kerk verlaten?

Een oproep de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt te verlaten, komt er niet van het bestuur achter Nader Bekeken, een blad dat het kerkgenootschap kritisch volgt. Wel verkeert het kerkverband volgens het blad in een crisis.

Afbeelding

Vrijgemaakte bezwaarden overwegen opnieuw beroep tegen ‘vrouw in ambt’

De discussie over het besluit dat vrouwen predikant, ouderling en diaken kunnen worden in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, is nog niet voorbij. Bezwaarden overwegen opnieuw in beroep te gaan.

Afbeelding

Zouden excuses van vrijgemaakte kerk aan vrouwen die dominee wilden worden terecht zijn?

Wat zouden vrouwen die geen predikant konden worden in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt vinden van excuses? Sommigen verlieten de kerk om elders voorganger te worden, maar nu kan dat wel in de vrijgemaakte kerk.

Afbeelding

Gaan de vrijgemaakten de Protestantse Kerk achterna, nu ze ambten definitief openstellen voor vrouwen?

De kogel is door de kerk bij de vrijgemaakt-gereformeerden: ze stellen definitief de ambten open voor vrouwen. Daarmee zijn ze wéér iets meer gaan lijken op hun grote zus, de Protestantse Kerk. Ze moeten ook wel.

Afbeelding

Dominee Dinand Krol over handhaving vrouw in ambt: ‘De ruimte binnen plaatselijke kerken blijft’

Hoewel de vrijgemaakt-gereformeerde synode ‘unaniem en dankbaar’ heeft gekozen voor de handhaving van het besluit het ambt open te stellen voor vrouwen, betekent dat niet dat daarmee ieders bezwaren van tafel zijn.

Afbeelding

GKv handhaaft openstelling ambten voor vrouwen: ‘Hoop dat we samen blijven optrekken’

‘Unaniem en dankbaar’ hebben de 32 synodeleden de besluiten van ‘Meppel 2017’ om de ambten in de vrijgemaakt-gereformeerde kerken voor de vrouwen open te stellen, gehandhaafd.