Zouden excuses van vrijgemaakte kerk aan vrouwen die dominee wilden worden terecht zijn?

Achtergrond
Zondag wordt de eerste vrouw als dominee bevestigd in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. De openstelling van de ambten voor vrouwen zorgt voor verdeelde reacties. ‘Bezwaarden’ vragen zich af of ze nog wel in deze kerk kunnen blijven; andere kerkleden zijn er blij mee. Maar hoe zit het met de pijn van vrouwen die eerder zijn afgewezen? Sommigen moesten zelfs de kerk verlaten – een andere keus zagen ze niet – om hun roeping tot predikant te kunnen volgen. Nu dat ineens wel blijkt te kunnen, zijn excuses op hun plaats?
Marinde van der Breggen
vrijdag 6 november 2020 om 18:07 aangepast 21:12
Afbeelding
beeld Nanne Meulendijks
Vrouw in het ambt

Bettelies Westerbeek groeide op in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) in Hardenberg. Ze was er thuis en had interesse in theologie. Ze stelde veel vragen, maar de standaardantwoorden die erop kwamen, bevredigden haar niet. Er moeten ook andere antwoorden mogelijk zijn, dacht ze. Bijvoorbeeld over de plek van de vrouw in de kerk, een onderwerp waarover bij haar thuis vaak gesproken werd.


Bettelies Westerbeek - beeld nd

Westerbeek begon aan een studie theologie om zelf op onderzoek uit te gaan. Daar ontdekte ze dat haar geloof en nieuwsgierigheid samen konden gaan. Langzamerhand ontstond het verlangen om de rijkdom die ze daarin vond, met meer mensen te delen. Maar een vrouwelijke predikant, dat was niet mogelijk in ‘haar’ kerk. En dus ..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Moeten vrijgemaakten die moeite hebben met kerkelijke ontwikkelingen de kerk verlaten?

Een oproep de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt te verlaten, komt er niet van het bestuur achter Nader Bekeken, een blad dat het kerkgenootschap kritisch volgt. Wel verkeert het kerkverband volgens het blad in een crisis.

Afbeelding

Vrijgemaakte bezwaarden overwegen opnieuw beroep tegen ‘vrouw in ambt’

De discussie over het besluit dat vrouwen predikant, ouderling en diaken kunnen worden in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, is nog niet voorbij. Bezwaarden overwegen opnieuw in beroep te gaan.

Afbeelding

Zouden excuses van vrijgemaakte kerk aan vrouwen die dominee wilden worden terecht zijn?

Wat zouden vrouwen die geen predikant konden worden in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt vinden van excuses? Sommigen verlieten de kerk om elders voorganger te worden, maar nu kan dat wel in de vrijgemaakte kerk.

Afbeelding

Gaan de vrijgemaakten de Protestantse Kerk achterna, nu ze ambten definitief openstellen voor vrouwen?

De kogel is door de kerk bij de vrijgemaakt-gereformeerden: ze stellen definitief de ambten open voor vrouwen. Daarmee zijn ze wéér iets meer gaan lijken op hun grote zus, de Protestantse Kerk. Ze moeten ook wel.

Afbeelding

Dominee Dinand Krol over handhaving vrouw in ambt: ‘De ruimte binnen plaatselijke kerken blijft’

Hoewel de vrijgemaakt-gereformeerde synode ‘unaniem en dankbaar’ heeft gekozen voor de handhaving van het besluit het ambt open te stellen voor vrouwen, betekent dat niet dat daarmee ieders bezwaren van tafel zijn.

Afbeelding

GKv handhaaft openstelling ambten voor vrouwen: ‘Hoop dat we samen blijven optrekken’

‘Unaniem en dankbaar’ hebben de 32 synodeleden de besluiten van ‘Meppel 2017’ om de ambten in de vrijgemaakt-gereformeerde kerken voor de vrouwen open te stellen, gehandhaafd.