Geen doop in Meer van Genève. ‘Zwitserse rechtsorde heeft voorrang boven religieuze verplichtingen’

Nieuws
Twee evangelische kerken in het Zwitserse kanton Genève krijgen geen toestemming om in het Meer van Genève te dopen. In de sterk geseculariseerde stad van Calvijn is sinds 2020 een wet van kracht die religieuze uitingsvormen in de publieke ruimte beperkt.
Hendro Munsterman
dinsdag 17 januari 2023 om 11:41
Doop van een volwassene in het meer van Genève in 2010 in het kanton Vaud bij de stad Lausanne.
Doop van een volwassene in het meer van Genève in 2010 in het kanton Vaud bij de stad Lausanne. beeld Godong

Genève

De twee evangelische kerken hadden een verzoek ingediend om op 3 juli 2022 een aantal volwassenen door onderdompeling te mogen dopen op publieke stranden aan het meer. 

Dit werd hun toen geweigerd, met beroep op een strikte wet op de scheiding van godsdiensten en staat. Deze wet is sinds 2020 van kracht als gevolg van een kantonnaal volksreferendum in 2019. De wet bepaalt dat religieuze uitingsvormen in de publieke ruimte slechts bij wijze van uitzondering toegestaan mogen worden. Verder heeft de Zwitserse rechtsorde altijd voorrang boven ‘elke religieuze verplichting die daarmee mogelijk in strijd kan zijn’. 

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

De Baptistengemeente Bethel bestaat honderd jaar: 'Het evangelie is geen aai over de bol'

De Baptistengemeente Bethel in Drachten bestaat honderd jaar. 'Bij Bethel willen we een huisgezin zijn. De waarheid verkondigen moet voortkomen uit liefde', vertelt de predikant. 'Ik praat kerkleden niet naar de mond.'

Afbeelding

Nieuw Hillsong-schandaal: 'Houston betaalde dure vakanties, privéjets en horloges van collectegeld'

De door schandalen geplaagde Australische kerk Hillsong wordt beschuldigd van fraude, witwassen en belastingontduiking. Vooral Brian Houston en zijn familie moeten het - wederom - ontgelden.

Afbeelding

Twee aan twee door de straten van Amsterdam om bijbels uit te delen. Vrouwenplatform Zij Lacht doet het

Vrouwenplatform Zij Lacht gaat met zeventig vrouwen evangeliseren en bijbels uitdelen in Amsterdam. 'Op die manier geven we vrouwen, die Jezus niet kennen, de gelegenheid Hem te leren kennen.'

Afbeelding

Ze was atheïst, nu dient ze het Leger des Heils: 'We horen bij God en zijn schepping'

‘Van een stevige atheïst naar een stevige christen - ja, dat was een verrassing’, vertelt Bente Gundersen. Sinds dit jaar is ze commandant van het Leger des Heils. ‘Ieder is van waarde in het koninkrijk van God.’

Afbeelding

Studenten van Asbury pakken na 'opwekking' normale leven weer op: 'Ik leerde mezelf te vergeven'

Een maand geleden brak een ‘opwekking’ uit op een christelijke universiteit in de Amerikaanse stad Wilmore in de staat Kentucky. Hoe is het nu op de Asbury University? En kan je een opwekking wel stoppen?

Afbeelding

Excuses van worshipband InSalvation: 'Was niet onze intentie mensen pijn te doen'

InSalvation heeft excuses gemaakt voor de pijn die mensen hebben ervaren toen zij een optreden weigerden in een kerk met de homoseksuele dominee Alexander Noordijk. Noordijk hoopt dat de band met hem hierover contact zoekt.