Contactformulier redactie opinie

Wilt u iets insturen voor op de opiniepagina? Dat kan via het formulier hieronder. 

In ingezonden bijdragen kan worden gereageerd op artikelen in het Nederlands Dagblad en/of op actuele thema's. Schrijf een helder en prikkelend betoog waarin u de lezer van uw standpunt overtuigt en beperk u daarbij tot uw belangrijkste argumenten.
 
De maximumlengte van een ingezonden brief is 200 woorden. Een opinieartikel mag maximaal 700 woorden omvatten. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen te redigeren, te bekorten of zonder opgave van redenen te weigeren.
 
Inzending geeft de redactie het recht een bijdrage ook via internet, databank of anderszins openbaar te maken. Per post: Nederlands Dagblad, t.a.v. Redactie Opinie, Postbus 2085, 3800 VB Barneveld.
 

NB: Het reactieformulier is niet bedoeld voor commercieel getinte opmerkingen. 

Even geduld a.u.b.