Synode 2023
Afbeelding

Volksraadpleging Franciscus laat onmondige katholieken ‘terugkeren uit collectieve ballingschap’

Paus Franciscus wilde dat alle gelovigen konden meepraten over hun rol in de kerk. De resultaten laten een helder beeld zien: katholieken vinden overal dat zij te weinig inspraak hebben en geestelijken te veel macht.

Afbeelding

Rooms-Katholieke Kerk pioniert op wereldniveau met revolutionaire synode

Alle katholieke gelovigen hebben hun stem kunnen laten horen over toekomst van hun kerk. Maar hun rol is daarmee niet uitgespeeld. De synode is haar tweede fase ingegaan en ook daarin kan iedereen opnieuw meepraten.

Afbeelding

Brave en bange Nederlandse bisschoppen leveren matig huiswerk voor Synode

Wat is de mening van jullie gelovigen over hoe het in de kerk verder moet?, vroeg het Vaticaan aan de bisschoppen wereldwijd. Maar het Nederlandse rapport bestaat voor de helft uit de mening van de bisschoppen zélf.

Afbeelding

Ierse katholieken willen dat vrouwen priester kunnen worden

Een grote meerderheid van de Ierse katholieken wil grondige veranderingen in de katholieke kerk. Zij willen in grote meerderheid vrouwelijke en gehuwde priesters, meer inspraak voor leken en meer ruimte voor lhbti’er.

Afbeelding

Voor sommige bisschoppen lijkt luisteren zilver en spreken goud

Paus Franciscus wil een luisterende kerk. Kerkelijk spreken kan het samen luisteren naar wat de Geest ons zegt, in de weg zitten. Maar luisteren en onderscheiden is soms lastig, schrijft Hendro Munsterman.

Afbeelding

Paus Franciscus: synodale kerk heeft ‘onafgesloten denken’ nodig om de Geest ruimte te geven

De Katholieke Kerk in het Westen moet opnieuw leren wat het is om ‘synodaal’ te zijn en kan daarvoor van Latijns-Amerika leren, vindt paus Franciscus. De Argentijnse bisschop van Rome wil ‘hervorming op alle niveaus’.

Afbeelding

Katholieke vrouwen willen meetellen in de kerk, ook als priester of diaken

Vrouwen moeten een grotere rol krijgen in de leiding van de Rooms-Katholieke Kerk. Ze willen een kerk die niemand uitsluit, ook lhbt’ers en gescheiden mensen niet. En ze willen priester kunnen worden.

Afbeelding

Synodeserie (8): Hoe gaat het nu verder? (slot)

De Rooms-Katholieke Kerk zit in een ‘synodaal proces’. Paus Franciscus wil horen wat er leeft onder de gelovigen. Zij mogen meedenken over hoe het verder moet met de kerk. Jezuïet Jos Moons legt uit hoe dat gaat.