Analyses geloof
Afbeelding

De geloofsleer groeit of ze sterft af, zegt de paus. Dat is een boodschap voor protestanten én katholieken

De Rooms-Katholieke Kerk vindt dat de geloofsleer niet statisch is, maar zich kan en zelfs moet ontwikkelen. Daarom riep paus Franciscus theologen onlangs op tot ‘creatieve trouw aan de traditie’.

Afbeelding

Veel kerkgangers zijn sinds corona weggebleven. Waarom komen ze niet terug?

Sinds de coronatijd missen we mensen die eerder altijd in de kerk zaten, bekende onlangs een bevriende predikant. Vooral gezinnen met kinderen komen minder naar de zondagse diensten. Hoe komt dat?

Afbeelding

Kardinale aanwijzingen over het hoe, waar en wanneer van sperma

Kardinaal Eijk publiceert een boek over seksuele ethiek, bedoeld als loflied op de huwelijkse liefde. Maar het is vooral een plastisch beschreven werkboek over de vraag naar het waarom, waar en wanneer van sperma.

Afbeelding

De hervormingsgretige Duitse bisschoppen zijn juist trouw aan hun voorgangers. En aan een onfeilbare paus

De Duitse bisschoppen lopen internationaal voorop als het gaat om de roep en bereidheid tot hervormingen in katholieke leer en praktijk. Deze typisch Duitse, onafhankelijke houding ten aanzien van Rome heeft haar historische wortels niet zozeer in een protestants kerkgevoel.

Afbeelding

Komen dieren ook in de hemel? ‘Ieder grassprietje wordt getransformeerd’

Is er eeuwig leven voor de dieren? Nee, hebben christelijke theologen altijd gezegd. De overtuiging is de laatste jaren nogal omgeslagen. Fijn voor de baasjes, maar moeten de honden nu voor eeuwig aan de leiband lopen?

Afbeelding

Het is tijd om het bloed van martelaren aan onze eigen christelijke handen te erkennen

Er is een kerk in Rome waar martelaren uit verschillende kerken worden herdacht. Maar er zijn ook martelaren die niet stierven door toedoen van dictators, nazi’s of communisten, maar door andere christenen.

Afbeelding

Over hun gebrek aan eenheid zouden Christus’ volgelingen zich moeten schamen

De Wereldraad van Kerken - de afgelopen tien dagen bijeen in Karlsruhe - heeft de eenheid van christenen als ideaal. Maar wat is die ‘eenheid’ en wat is ervoor nodig? Daarover houden verschillende kerken vast aan hun eigen idee.

Afbeelding

Het Vaticaanse geduld met patriarch Kirill is op

De oecumene-kardinaal van het Vaticaan beticht de Russische patriarch Kirill van ketterij en paus Franciscus valt hem bij.Het geduld van Rome met Kirill is op. Verandering in Moskou kan alleen van binnenuit komen.