*

Smelten en aangroeien zuidelijk zee-ijs remt opwarming

Onderzoekers hebben nieuwe inzichten gekregen in de rol die het smelten en weer aangroeien van zee-ijs in de zuidelijke oceaan speelt in het reguleren van de hoeveelheid broeikasgassen.

Wetenschap

meer ‘Wetenschap’