*

De ‘kloof’ tussen geloof en wetenschap bestaat niet (behalve in de VS)

Het is cultureel bepaald of christenen op gespannen voet staan met de wetenschap. In veel landen is dat niet zo. 

Wetenschap

meer ‘Wetenschap’

advertentie