Oud idee over evolutie soortenrijkdom klopt niet

In tropische gebieden komen doorgaans meer verschillende soorten voor dan in gematigde klimaatzones. Een verklaring hiervoor, die al even oud is als de evolutietheorie, is dat er in tropische regio’s meer interactie is tussen soorten, wat zorgt voor een sterkere natuurlijke selectie en daarmee voor snellere vorming van nieuwe soorten. Zwitserse onderzoekers hebben dit idee nu getest door gegevens over visvangst met vishaken aan lijnen uit de periode tussen 1960 en 2014 te analyseren. Zij keken hierbij hoe vaak een roofvis met zo’n lijn is gevangen. Het aantal ‘aanvallen’ door roofvissen op het aas is een maat voor de interactie tussen vissen.

Wetenschap

meer ‘Wetenschap’