Wetenschap: Bosbranden zijn soms gunstig voor vleermuizen

In de Sierra Nevada (VS) lijken vleermuizen te profiteren van bosbranden: hun aantallen gaan omhoog en de soortenrijkdom neemt ook toe na een lichte tot matige brand.

Wetenschap

meer ‘Wetenschap’