*

Gevoeligheid klimaat voor broeikasgas valt mee

CORVALLIS - Het gas kooldioxide (CO2) is een broeikasgas: hoe meer van dit gas in de atmosfeer zit, hoe minder warmte de aarde kan afstaan. En hoe meer dus alles opwarmt. Maar hoeveel opwarming kooldioxide precies veroorzaakt, is niet geheel duidelijk.