*

Rijkdom van soorten neemt af

YORK - Onder wetenschappers die zich met natuurbehoud en biodiversiteit bezighouden bestaat grote overeenstemming over de huidige stand van zaken. In een enquête onder 583 onderzoekers zegt 99,3 procent dat een ernstig verlies van biodiversiteit in de komende jaren waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk of zeker is. En bijna 80 procent is ervan overtuigd dat de mens een belangrijke oorzaak is van deze achteruitgang.

Wetenschap

meer ‘Wetenschap’

advertentie