‘Omstander­effect’ is een egocentrische reflex

Het omstandereffect – iedereen ziet iets ergs gebeuren, maar niemand doet iets – is een reflex. Er is dus niets aan te doen.

Wetenschap

meer ‘Wetenschap’