Luister naar

Een dijk van middeleeuwse allure

Nieuws
Twaalf kilometer zeedijk aan de Eems-Dollard op de grens tussen Nederland en Duitsland is toe aan versteviging. ‘Dat gaan we dus mooi niet doen met steen en asfalt.’
René Didde redactie vk
zaterdag 27 februari 2016 om 03:00
Het Eems-Dollardgebied vanuit de lucht gezien.
Het Eems-Dollardgebied vanuit de lucht gezien. ap

Steen en asfalt passen niet in het landschap. ‘We willen de dijk met klei verbreden’, zegt Erik Jolink, hydroloog bij waterschap Hunze en Aa’s in Veendam. Zo’n brede dijk vergt veel klei, die met tienduizenden vrachtwagenbewegingen van elders moet komen. Groningen grijpt daarom terug op de middeleeuwen. ‘We gaan de klei hier lokaal afschrapen uit de kwelders langs de Dollard’, zegt Jolink.

Deze week hoorden bestuurders van waterschappen, provincie, Rijkswaterstaat, gemeenten, bedrijven als Groningen Seaports en natuur- en landschapsorganisaties de innovatieve kleiplannen met instemming aan. Het waterschap gaat nog twee andere alternatieven onderzoeken. In de Polder Breebaart stroomt zeewater binnen met het getij. De polder is deels dichtgeslibd. ‘Dat slib willen we uitbaggeren en in klei omzetten, net als baggerslib uit de haven van Delfzijl’, aldus Jolink, die spreekt van een kleirijperij. Op een dijkvak van één kilometer worden de drie methoden beproefd. Kosten: zes miljoen euro. De kleiwinning kan de natuur een handje helpen, denken de onderzoekers. Vijftig kilometer verderop in Duitsland zijn tien hectaren kwelder ontdaan van een meter klei. ‘Het meertje dat daarna ontstond, is in amper tien jaar tijd alweer voor tweederde gevuld met slib uit zee’, weet Jolink.

In de tussentijd is de vegetatie verjongd en broeden vogels als de tureluur niet gehinderd door vossen in de waterige omgeving. Ook de Breebaartpolder – Natura 2000-gebied – kan door zulk baggerwerk een aantrekkelijke verjongingskuur ondergaan. Als de proeven met het baggerslib uit de haven slagen, dan is bovendien de waterkwaliteit in de Eems-Dollard een dienst bewezen. ‘Dat water is veel te troebel, onder meer doordat het baggerslib verderop wordt geloosd.’ Zo kan veiligheid bij hoogwater hand in hand gaan met natuurontwikkeling. Matthijs Kok, hoogleraar waterveiligheid aan de TU Delft kent de filosofie. ‘Het ziet eruit als een serieus experiment. Goed, de proef met de kleirijperij kost een paar centen, maar misschien levert het ook veel op.’

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Reddingsrat met Eindhovens rugzakje moet mensen na aardbeving opsporen onder puin

Een Belgische hulporganisatie traint hamsterratten om slachtoffers op te sporen na aardbevingen. De beestjes dragen een rugzakje vol elektronica, dat is ontwikkeld door studenten van de Technische Universiteit Eindhoven.

Afbeelding

De serieuze zorg van CliniClowns. 'Wij kunnen er helemaal zijn voor de patiënt'

Een onderzoek van de universiteit van Tel Aviv beschrijft welke therapeutische doelen medical clowns hebben. 'Ik ben er voor de patiënt en sluit aan bij wat hem of haar bezighoudt.'

Afbeelding

Anderhalve graad opwarming van de aarde mogelijk volgend jaar al een feit

Klimaatwetenschappers zien de mogelijkheid dat al volgend jaar de 1,5 graad opwarming van de aarde een feit wordt. Ook al is de kans daarop klein, het zou voor het eerst zijn dat een hard klimaatdoel wordt overschreden.

Afbeelding

De computer moet nodig op dieet en kunstmatige intelligentie is wellicht de oplossing

Informatietechnologie verbruikt tussen de vijf en tien procent van de wereldwijde elektriciteitsproductie en dat verbruik blijft groeien. Hoe is de energiehonger te stillen?

Afbeelding

Wie veel vloekt, is niet zo aardig en consciëntieus. 'Onze taal weerspiegelt wie we zijn'

Mensen die veel vloeken, zijn minder gewetensvol. Dat is een van de uitkomsten van onderzoek van psycholoog Antonis Koutsoumpis, die verbonden is aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Afbeelding

Ratten maken koraalvissen agressief, blijkt uit Canadees onderzoek

Ratten en koraalvissen komen elkaar nooit tegen, maar ze hebben effect op wat er onder water gebeurt, concluderen Canadese biologen na onderzoek van tien kleine eilandjes in de Indische Oceaan.