*

De Vikingen waren stoerder dan we dachten

Onderzoekers van onder meer de Columbia University betwisten de gangbare lezing over de kolonisatie van Groenland. Volgens hen was het al behoorlijk koud toen de Vikingen Groenland bewoonden.

Wetenschap

meer ‘Wetenschap’

advertentie