Erosie groot maar vermijdbaar probleem

Erosie van vruchtbare grond kost de wereld duizenden miljarden euro’s per jaar en kan op korte termijn een nieuwe stroom migranten op pad sturen. De oplossing is relatief goedkoop.

Wetenschap

meer ‘Wetenschap’