Discussie over medische ontwikkelingen: ja, maar wel een open gesprek

Het is goed als er nu al een discussie komt over IVG (in-vitrogametogenese, een techniek waarbij uit huidcellen stamcellen worden gemaakt, die wellicht kunnen uitgroeien tot complete embryo’s). Dat zeggen drie deskundigen.

Wetenschap

meer ‘Wetenschap’