Het meeste weten ook wetenschappers niet

…In sommige takken van de wetenschap heerst hoogmoed en zelfoverschatting, alsof de wetenschap het antwoord heeft op alle problemen en mysteries. …Maar er is een kentering gaande, werd geconstateerd op een symposium aan de Vrije Universiteit. ‘Het onverklaarde deel is oneindig.’

Wetenschap

meer ‘Wetenschap’