*

Verbinden natuurgebiedjes goed voor soortenrijkdom

Voor de komst van Europeanen waren er uitgestrekte moerasden-savannes in het zuiden van Noord Amerika. Daar is nu amper 3 procent van over. Een langlopend experiment waarbij kleine restanten van deze savannes werden verbonden door natuurcorridors, laat zien dat hierdoor het aantal nieuwe soorten toeneemt, en minder soorten verdwijnen.