*

Inzaaien kan bijdragen aan herstel droge gebieden, maar hoe doe je dat?

Om het oprukken van woestijnen tegen te gaan, is het belangrijk om droge gebieden waaruit de natuurlijke vegetatie is verdwenen, bijvoorbeeld door natuurbranden of een verkeerde manier van landbouw, weer in te zaaien. Maar hoe doe je dat het beste? Een internationaal team van ecologen heeft nu een database samengesteld met informatie over 174 projecten van over de hele wereld waarbij geprobeerd is het ecosysteem in droge gebieden te herstellen. Het eerste onderzoek is verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Ecology & Evolution.

Wetenschap

meer ‘Wetenschap’

advertentie