*

Hoe veel vrienden kan een mens maximaal hebben, 150 of toch meer?

Het is een bekend ‘feitje’: mensen kunnen een sociaal netwerk van maximaal 150 personen onderhouden. Dit getal is in 1993 vastgesteld door de Britse antropoloog Robin Dunbar. Hij keek hoe groot sociale groepen bij verschillende soorten primaten waren, en zag een verband met de grootte van de neocortex, het hersendeel dat onder meer een rol speelt bij sociale contacten. Via een statistische analyse berekende hij dat mensen 148 vriendschappen kunnen onderhouden.

Wetenschap

meer ‘Wetenschap’