*

Moddervulkaan stoot veel broeikasgas uit

Lusi, een moddervulkaan die in 2006 ontstond op Oost-Java in Indonesië, produceert grote hoeveelheden methaan en kooldioxide, blijkt uit metingen.

Wetenschap

meer ‘Wetenschap’