Er zijn meer vleermuizen, maar het gaat nog altijd niet goed genoeg

Er worden de laatste jaren meer vleermuizen geteld dan in 1986. In de afgelopen 25 jaar zijn de omstandigheden voor de dieren geleidelijk verbeterd, maar het gaat nog lang niet goed met de populaties. Het is maar de vraag in hoeverre meer waarnemingen duiden op reële verbetering.

Wetenschap

meer ‘Wetenschap’