Plotselinge stijging uitstoot chloorfluorkoolstof gestopt

Een plotselinge stijging in de uitstoot van een stof die de ozonlaag aantast, is gestopt na ingrijpen van de Chinese overheid.

Wetenschap

meer ‘Wetenschap’

advertentie