George Michael trok triomf en tragiek aan

Op Eerste Kerstdag 2016 overleed de Britse popster George Michael (53); pas op 7 maart dit jaar werd officieel dat een zwakke hartspier en leververvetting de oorzaken waren. Een boek en een muziekbox maken duidelijk dat onderwaardering zijn onvermogen vergrootte.

Muziek

meer ‘Muziek’