CD: Tom Russell - October in the Railroad

Op Aswoensdag (zo heet zelfs een song van hem) werd hij zeventig jaar oud, hoewel zijn geboortejaren op internet variëren van 1947 tot 1953. En tien dagen later was er een nieuw album. Met schilderachtige verhalen.

Muziek

meer ‘Muziek’