*

Zingen op drempel van kerk en wereld

Hindrik van der Meer (80) is oud-leerkracht, oud-­pabo­docent en nog altijd musicus en tekstschrijver. Momenteel maakt hij een afscheidstournee met zijn Frysk Kwartettekoar, een groot gezelschap dat zich beijvert voor eigentijdse Friestalige liturgieën. In januari verscheen de liedbundel Hertslach, als kroon op zijn werk.

Muziek

meer ‘Muziek’