*

Het grote loslaten

De RKK zet vol in op zijn rooms-katholieke missie en inhoudelijke programmas. Een van die programmas is Het eilandgevoel van Schiermonnikoog. Maar hoe inhoudelijk is dat programma?

advertentie