TV Vooraf: Theologische twisten

Kan de mens invloed uitoefenen op zijn zielenheil of beslist God? Over dit vraagstuk wordt vandaag de dag nog steeds gediscussieerd, maar aan de vooravond van de Synode van ­Dordrecht ontketende deze discussie bijna een burgeroorlog.