*

Film ‘I Still Believe’: Jeremy Camp bleef vertrouwen

Het ging een tijd lang minder met christelijke films. Hoewel er altijd publiek voor te vinden was, moesten kritische christenen toegeven dat de kwaliteit sterk achterbleef. Na het succes van The Passion of the Christ (2004) kwam daar verandering in. Grotere budgetten gaven meer mogelijkheden. Dat betekende nog geen garantie op inhoudelijke verbetering. Vaak konden niet-christenen de christelijke boodschap te gemakkelijk terzijde zetten, als die zelfgenoegzaam, betweterig of wereldvreemd kwam opgediend.