*

Wat is de zin van wraak?

Mitra speelt zich af in twee tijden en op twee plaatsen. Enerzijds is dat Iran, begin jaren tachtig van de vorige eeuw. Anderzijds is het Nederland, veel recenter, 2019. 

Films

meer ‘Films’