Vandaag presenteren ze ‘Het nieuwe lezen’, een nieuwe manier van leesonderwijs voor basis- en middelbare scholen. Aan de nieuwe lesaanpak ligt acht jaar studie ten grondslag, zegt Jorien Castelein van educatieve uitgeverij Blink, die acht jaar geleden het initiatief nam. Onder meer de Stichting Lezen, Stichting Leerplanontwikkeling, Hogeschool Windesheim en tientallen experts en wetenschappers van diverse universiteiten leverden bijdragen aan de ontwikkeling van de nieuwe aanpak, en meer dan vijfhonderd leraren én vijfhonderd leerlingen.