*

Deze geheime linie moest het westen van het land tegen de Russen beschermen

Om het waterpeil in geval van onderwaterzetting te beheersen, legde Rijkswaterstaat een dijk aan tussen de spoorweg Zwolle-Deventer en de IJsseldijk. De dijk, die anderhalve kilometer lang was, moest voorkomen dat de eigen troepen onder water kwamen te staan. De bouw van de dijk en van de hele IJssellinie gebeurde in het geheim. Steenfabrieken langs de rivier dienden als camouflage voor de bouwactiviteiten. Mensen uit de omgeving hadden een vaag vermoeden dat het verbod ‘iets’ met defensie te maken had. De geheimhouding was nodig om de Russen in het ongewisse te laten over de verdedigingsstrategie van de NAVO. Bovendien zouden de bewoners van het gebied dat onder water kon worden gezet, ongeveer vierhonderdduizend mensen, onrustig worden als ze wisten wat er aan de hand was. In geval van een Russische aanval moesten ze evacueren en werden hun huizen en goederen door het water aangetast.

Cultuur

meer ‘Cultuur’

advertentie