*

Het gat in het dossier Gerrit Achterberg

Hoe het de dichter Gerrit Achterberg verging sinds die zijn hospita doodschoot, weten we. Zijn eindeloze tocht langs inrichtingen, zijn strijd om aan de curatele te ontkomen en de eindeloze steun van zijn literaire vrienden (ondanks zijn zware geestelijke stoornis) zijn uitvoerig beschreven.