Waar blijft het protestants terrorisme?

Onze moslims is al zoveel agressiviteit toegedicht, dat het verwonderlijk is dat Nederland niet al is weggevaagd. De angst voor moslims zit er diep in. Daar zouden protestanten toch jaloers op moeten zijn. Hier volgt geen oproep tot protestants terrorisme, maar een uiting van verbazing over het ontbreken daarvan in het land dat met Willem van Oranje de protestantse doctrine tot (gewelddadig) verzet vormgaf.

Cultuur

meer ‘Cultuur’