*

'Ik weet de genade goed te gebruiken'

Kan een gelovige het eeuwige leven verdienen? Immers, Jezus spreekt in Matteüs 5:12 over een 'rijke beloning', die degenen wacht die omwille van Hem worden vervolgd. Loon of genade, het is een van de strijdpunten geweest tussen het katholicisme en het protestantisme. Kardinaal Simonis maakt daar in zijn nieuwste boek korte metten mee. ,,Is het eeuwige leven meer dan loon, meer verdienste dan genade? Allerminst, want de verdiensten zijn er krachtens de genade.''

advertentie