*

De klemmen van het nieuwe feminisme

,,Het sekseverschil bestaat niet. En wat een opluchting is dat.,, De laatste woorden van de inleiding typeren de rest van het boek De vrouw als mens van sociologe Jolande Withuis. In tegenstelling tot haar eerdere boeken is dit geen wetenschappelijke verhandeling over oorlogen en trauma, maar een felle kritiek op de seksetweedeling in de maatschappij. Hierbij krijgen niet alleen religies als het christendom en vooral ook de islam ervan langs, maar worden ook feministen die vrouwelijke eigenschappen ophemelen en vrouwen die kiezen voor dienende rollen niet gespaard.

advertentie